PENDAFTARAN KONTRAKTOR
TERMA DAN SYARAT PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

PERINGATAN !
SILA BACA TERMA DAN SYARAT DI BAWAH DENGAN TELITI SEBELUM MENERUSKAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Butir - butir berikut adalah penting untuk difahami sebelum anda meneruskan perbaharuan pendaftaran dengan LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA).

1.

Pembaharuan Pendaftaran hanya boleh dibuat secara atas talian (online) melalui laman web eIkof FELDA iaitu di https://eIkof.felda.net.my

2.

Maklumat yang diisi mestilah benar, betul dan lengkap. Pembaharuan pendaftaran yang tidak lengkap dengan sendirinya terbatal.

3. Pembaharuan pendaftaran hendaklah dibuat selewat-lewatnya 30 hari sebelum tarikh tamat sijil akuan pendaftaran.
4. Jika sijil akuan pendaftaran kontraktor tidak diperbaharui dalam tempoh satu (1) tahun, maka pendaftaran syarikat tersebut akan terbatal dengan sendirinya dan kontraktor diminta untuk membuat pendaftaran baru. Kontraktor juga TIDAK LAYAK untuk menyertai pelawaan tender/sebutharga oleh FELDA.
5..

Pemohon hanya boleh memilih bidang kerja yang didaftarkan dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) sahaja.

6.

Berikut adalah kelayakan untuk bidang-bidang tertentu

a) KEJURUTERAAN - Perlu berdaftar dengan
    i. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
    ii. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
    iii. Pusat Kejuruteraan Negeri Sabah / PUKONSA (untuk kontraktor yang berdaftar di negeri Sabah)

b) KEJURUTERAAN ELEKTRIK - Perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga

c) KERJA PEMBENTUNGAN - Perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

d) PERTANIAN - Perlu berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

e) BEKALAN DAN PERKHIDMATAN - Perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

7.

Setiap pembaharuan pendaftaran dikenakan Bayaran Pemprosesan sebanyak RM 53.00 termasuk GST(tidak dikembalikan). Bayaran hanya boleh dibuat dalam bentuk Wang Pos / Bank Draf atas nama FELDA

8. PENTING ! ::
  1. Sila catatkan nama syarikat anda di belakang Wang Pos / Bank Draf tersebut untuk tujuan penyelarasan status bayaran.
  2. Sijil-sijil asal, draf bank/kiriman wang/wang pos dan segala dokumen yang berkaitan hanya perlu dibawa ketika temuduga sahaja.
9.

FELDA TIDAK MELANTIK ORANG PERSEORANGAN ATAU AGEN BAGI URUSAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN.


 
Copyright © FELDA 2012. All Rights Reserved.